زبان فارسی

ما به فعالیت های خود ادامه می دهیم ـ اما به دلیل خطرات کوید ۱۹ (“ویروس کرونا”) برای حفاظت از همگان تحت شرایطی دیگر.
جزییات درباره برنامه های آموزشی ما را در تقویم آموزشی ما پیدا خواهید نمود.
به همه مراجعین “پ اس ز” کمافی السابق رسیدگی خواهد شد. نوبت های شخصی و حضوری با رعایت پروتکل های ایمنی انجام خواهند شد. دریافت نوبت برای مراجعین جدید، تحت قواعد عادی پذیرش مراجعین ما می باشد و درخواست برای دریافت نوبت توسط پست الکترونیکی به آدرس زیرانجام خواهند شد:
info [at] psz-duesseldorf [dot] de جزییات در اینباره را در پذیرش مراجعین پیدا خواهید نمود.
مشاوره تلفنی ما به وضعیت عادی خود بر می گردد. تماس تلفنی برای سوالات و مشاورات کلی:
پنجشنبه ها از ۱۱ تا ۱۵ با شماره تلفن ۰۲۱۱۵۴۴۱۷۳۴۵
علاوه برآن برای سوالات و مشاوره تلفنی از شهر دوسلدورف:
سه شنبه ها از ۱۰ تا ۱۱ با شماره تلفن ۰۱۷۷۷۵۵۳۰۵۶ در صورت لزوم درمان ها و مشاوره ها از طریق تلفن و دیجیتال انجام خواهند شد.
مهم: لطفا بدون وقت قبلی به “پ اس ز” مراجعه نفرمایید.
تماس کلی با ما
پست الکترونیکی:
info [at] psz-duesseldorf [dot] de
دفتر: شماره تلفن ۰۲۱۱۵۴۴۱۷۳۲۲ دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ تا ۱۲ و از ۱۴ تا ۱۷